autonote.sh

Bilgisayarımda tuttuğum notları hem insanlarla paylaşmak için hemde github’da yedeklemek için bash script ile bir script yazdım. Ayrıntılar için script’in github sayfasına bakabilirsiniz. Script’in kullanımı ve yapılandırılması ile ilgili video youtube’da mevcut.

Script’in içeriği

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
#!/bin/bash

# AUTHOR: Eredot_PK&FR    0=={::::::::::::>

function delete_files(){
  deleted_files=`git status | grep "deleted:" | awk '{print $2}'`
  if [ ! -z "$deleted_files" ]; then
    zenity --question --width 333 --text=\
	"Are you sure ? Do you want to delete this/these files \
	?\n $(echo -n $deleted_files | tr ' ' '\t')"
    if [ $? -eq 0 ]; then
      git rm $deleted_files
    else :
	fi
  else :
  fi }

function push_files(){
  cd /home/eredot_pkfr/n0t3s/notes/ && git add *
  if [[ "`git status`" == *"nothing to commit"* ]]; then
    if [[ "`git status`" == *"nothing to commit"* && \
	"`git status`" == *"(use \"git push\" to publish \
	your local commits)"* ]]; then
	  git push -u origin master --force
      notify-send "AUTONOTE - Your Repository Is UP-TO-DATE"
	else
	  notify-send "AUTONOTE - Nothing To Commit   /   \
		Nothing To Change"
    fi
  else
    delete_files
	git commit -m "`date`" && git push -u origin master --force
	if [ $? -eq 0 ]; then
	  notify-send "AUTONOTE - Your Repository Is UP-TO-DATE"
	else
	  notify-send "AUTONOTE - Files Are Not Pushing ..."
	fi
    #new_files=`git status | grep "new file:" | awk '{print $2}'`
    #git commit -m "`date`" && git push -u origin master
  fi }

wget -q --spider https://www.google.com/
if [ $? -eq 0 ]; then
  notify-send "AUTONOTE - ONLINE   /   Starting Script ..."
  push_files
else
    notify-send "AUTONOTE - OFFLINE   /   \
	Script Failed To Start ..."
fi